Bureau Buiting

Voor krachtig werken & leven

Oog hebben voor de wijsheid van de minderheid

‘ Belangrijk dat iedereen gehoord wordt ’

‘Gelukkig, dat hebben we weer gehad’.  Als dat gezegd wordt aan het eind van een teamoverleg dan wordt het tijd om Rita in te schakelen.

De sfeer was niet altijd aangenaam.

We hadden als onderwijsteam al een tijdje het gevoel dat het niet goed liep in onze overleggen De sfeer was niet altijd aangenaam en het leverde ook niet altijd het gewenste resultaat op. Daarom hadden we in ons teamplan opgenomen dat we effectiever en efficiënter wilden vergaderen in een aangename sfeer, met als resultaat meer rendement.

Inzicht in functioneren en onderliggende spanningen.

We hebben Rita gevraagd om een keer bij een teamoverleg aanwezig te zijn. Dat heeft zij op een  zeer professionele en prettige manier gedaan. Door haar interventies en confrontaties  gedurende het overleg wist zij een aantal min of meer, verborgen zaken boven water te krijgen. Dit gaf ons inzicht in ons functioneren en onderliggende spanningen. Dit heeft vervolgens zoveel losgemaakt dat wij besloten haar voor een vervolgtraject te vragen om hier in het team mee aan de slag te gaan.

Besluitvorming gebeurt zorgvuldig.

Dat heeft ons heel wat opgeleverd.We vergaderen veel efficiënter, geven elkaar op een goede manier feedback, de besluitvorming gebeurt zorgvuldig.  Wat ons vooral verder heeft geholpen is, dat Rita ons heeft laten zien hoe belangrijk het is dat iedereen gehoord wordt. Oog hebben voor de wijsheid van de minderheid.

Rita gaat problemen niet uit de weg.

We hebben Rita leren kennen als iemand die:
·         Echt luistert en goed observeert
·         Flexibel aansluit bij de vraag en behoefte van de klant ook als de vraag tussentijds verandert
·         Problemen aanpakt en niet uit de weg gaat
·         Veel humor heeft
·         Zorgt voor een vertrouwde en veilige sfeer
·         Een breed scala aan interventies en werkvormen  kan inzetten

Taakvolwassenheid en resultaatgericht werken.

Ik denk dat Rita op veel terreinen een team kan coachen om tot een beter resultaat te komen. Te denken valt aan:
·         Beter samenwerken en communiceren
·         Taakvolwassenheid en resultaatgericht werken
·         Timemanagement

Janny Polman, Team helpende Zorg en Welzijn, Landstede beroepsopleidingen